kzruen
«Цифрлық Қазақстан», «Қазақстан киберщиті », «Индустрия 4.0» бағдарламаларының басымдығана сәйкес келеді

Біздің зертханалар

Жүйелік талдау және басқару зертханасы

М.Б. Айдарханов атындағы бейнелерді тану және шешімдер қабылдау зертханасы

Ақпараттық қауіпсіздік зертханасы

Математикалық кибернетика және есептеу технологиялары зертханасы

Интеллектуалдық жүйелерді басқару мен болжамдау зертханасы

Жасанды интеллект және робототехника зертханасы

Ақпараттық үдерістерді талдау және модельдеу зертханасы

Үлкен деректерді интеллектуалды талдау зертханасы

Инновациялық және смарт технологиялар зертханасы

Интеллектуалдық жүйелердің компьютерлік инженериясы зертханасы

Аэроғарыштық технологиялар зертханасы

Наноматериалдарды модельдеу және алдын ала талдау зертханасы

Интеллектуалды жүйелер және технологиялар зертханасы