kzruen

Ғылыми жобалар

2021-2023

Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру (БНҚ)

2018-2020

Мемлекеттік қаржыландыру (МҚ)