kzruen

Сапа менеджменті жүйесі

Сапа менеджменті жүйесі туралы

Ұйымның жұмыс істеуі табысты болуы үшін оны жүйелі және көрнекі түрде басқару қажет.

Менеджменттің басқа да аспектілерімен қатар ұйымды басқару сапа менеджментін қамтиды.

Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) – бұл сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды қалыптастыру үшін, сондай-ақ осы мақсаттарға қол жеткізу үшін ұйымда құрылатын жүйе.

Сапа саласындағы саясат жүйенің негізгі құжаты болып табылады. Ол СМЖ құру және жұмыс істеу мақсатын, сондай-ақ жоғары басшылықтың қойылған мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі міндеттемелерін айқындайды.

СМЖ жұмыс істеуі барлық персоналдың тартылуы есебінен жүзеге асырылады, бұл ретте жоғары басшылық сапа саласындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін жауапкершілікті өзіне алады.

АМК-ге әкімшілік ықпал ету нақты көрсеткіштер бойынша процестерді басқаруға негізделеді. Оның негізгі мақсаты процесті үздіксіз жақсартуды қамтамасыз етуге қабілетті жағдайлар жасау болып табылады. Бұл ретте, процесс сапасының өзгеруін бағалау критерийлер негізінде жүзеге асырылады.

ISO 9001-2016 (ISO 9001-2015) сәйкестік сертификаты алынды «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»