kzruen

Заңнама

Нормативтік құқықтық актілер

Қазақстан Республикасының Ғылым туралы Заңы

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі

ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялары институтының Жарғысы

Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы

Ұжымдық пайдаланудағы ғылыми зертханалар туралы үлгі ережені бекіту туралы

Ғылыми дәрежелер беру ережесі

Ереже жасау, ресімдеу және өнертабысқа арналған өтінімді қарау

Қазақстан Республикасының Патент Заңы