kzruen

Негізгі ғылыми бағыттар

 • АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
 • АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
 • БЕЙНЕЛЕРДІ ТАНУ, ЖІКТЕУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТЕОРИЯЛАРЫ
 • НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА МЫСАЛДАРЫНДА ЖЕЛІЛІК ЕМЕС ДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ДАМУЫН ПАРАМЕТРЛІК РЕТТЕУ ТЕОРИЯСЫ
 • ДИНАМИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ОҢТАЙЛЫ БАСҚАРУ
 • КҮРДЕЛІ НЫСАНДАРДЫ БОЛЖАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЭКСПЕРТТІК ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУДЫҢ МОДЕЛЬДЕРІН ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ
 • ДИНАМИКАЛЫҚ, ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
 • АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ МАМАНДАНДЫРУ ТЕОРИЯЛАРЫ
 • ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ
 • РОБОТОТЕХНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
 • АНАЛИТИКА БИЗНЕСІ, ҮЛКЕН ДЕРЕКТЕР ЖӘНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ
 • ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКА
 • ҒАРЫШТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
 • КӨЛІК ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА
 • ЭКОЛОГИЯДАҒЫ САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
 • ЭКОНОМИКАНЫ ЦИФРЛЕУ