Интеллектуалдық жүйелердің компьютерлік инженериясы зертханасы

Зертхана меңгерушісі

доктор PhD Мамырбаев О.Ж.

Зертхананың мақсаттары мен міндеттері:

Зертхана жұмысының негізгі мақсаты – компьютерлік инженерия және сөйлеу технологиясы саласында ғылыми зерттеулер жүргізу. Берілген зерттеулерді қазіргі интеллектуалдық жүйелердің, жасанды интеллект жүйелерінің, сөйлеу технологияларының, компьютерлік лингвистиканың және ақпараттық-іздестіру жүйелерінің аппараттық-программалық құралдарының әзірлемесі құрайды.

Зертхана үшін төмендегі міндеттер басымдыққа ие:

  1. Жасанды интеллект және сөйлеу технологиялары саласындағы зерттеулер.
  2. Сөйлеуді танудың мультитілдік жүйесін әзірлеу және зерттеу.
  3. Аз ресурсті тілдер үшін сөйлеуді автоматты танудың жаңа технологиясын әзірлеу.
  4. Ғылым мен өндірістің түрлі бағыттарындағы әртүрлі қолданбалы міндеттерді шешу үшін байесовтық желілер теориясын зерттеу.
  5. Сингулярлық ауытқуы бар клеткалық нейрондық желілер теориясын зерттеу.
  6. Құрылымдалынбаған және нашар құрылымдалынған мәтіндер қорындағы криминалдық мәнді ақпаратты іздестіру және анализдеу әдістерін әзірлеу.
  7. Компьютерлік лингвистиканың соңғы жетістіктерін қолдана отырып, мәтіндік берілгендерді өңдеудің тиімді алгоритмдері мен модельдерін әзірлеу.
  8. Зерттеулердің нәтижелері бойынша жоғары рейтингті журналдарда ғылыми мақалалар жариялау.