enrukz
enrukz

Ғылыми жоба: №AP09259556. Жасанды интеллект технологиялары негізінде табиғи тілді кешенді оқыту және өңдеу әдістері мен жүйелерін әзірлеу

Жобаның мақсаты:

Жұмыстың мақсаты мемлекеттік қазақ тіліне баса назар аудара отырып, оқыту бойынша тиімді платформаларды зерттеу бойынша теориялық және әдіснамалық жұмыс қана емес, машиналық аударма, машиналық оқыту және сөйлеуді тануды қоса алғанда, жасанды интеллект жүйелерін пайдалана отырып, қазақ тілін оқытудың тиімді жүйелерін құру үшін әдістерді, алгоритмдерді және аспаптық құралдарды әзірлеу болып табылады.

Жобаның мақсаттары:

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі негізгі міндеттерді шешу қажет:

– пайдаланушыларды оқыту міндеттері үшін, сондай – ақ жасанды интеллект міндеттері үшін-машиналық аударма, сөйлеуді тану және терең оқыту үшін көлемді деректер жиынтығын жасау.

– параллель мәтіндер массивінен параллель сөйлемдер корпусын автоматты режимде құруға мүмкіндік беретін “теңестіру” интеллектуалды алгоритмін әзірлеу.

-мәтіндерді өңдеу үшін автоматтандырылған морфологиялық анализаторын құру.

– қазақ тілін оқытудың сервистері мен модульдерін машиналық аударма және сөзді тану жүйелерімен әзірлеу және интеграциялау.

-тәжірибеде алынған құралдар мен алгоритмдерді іс жүзінде пайдалану үшін Интернет – сервистер мен қосымшалар құру.

Күтілетін нәтижелер:

Интеграциялық мүмкіндіктері бар сервистердің, алгоритмдердің және деректер жиынтығының тұтас кешені мемлекеттік қазақ тілінде оқытудың, аударудың және кәсіби жұмыстың экожүйесі болып табылады.

Машиналық аударма жүйесінің, қазақ тілінің қазіргі жай-күйін талдаудың мүмкіндіктері әзірленеді және қолданылады, жиіліктік сөздіктер мен бөлімдер жасалады, әртүрлі сегменттер мен облыстар үшін тілдің тұрақты тіркестері мен құрылымдарын іздеу жүзеге асырылады.

Нәтижесінде Қазақстан халқының кең тобы күнделікті өмірінде де, кәсіби қызметінде де мемлекеттік тілде оқыту мен онымен жұмыс істеудің жаңа тиімді құралдары алынатын болады.