kzruen

Робототехника және басқару жүйелерін автоматтандыру зертханасы

Зертхана меңгерушісі

PhD Исламгожаев Т.У.

Зертхана жерүсті, сондай-ақ ұшатын кешенді робототехникалық жүйелерді зерттеу және әзірлемелеумен айналысады.

Негізгі міндеттері мен бағыттары:

– Тәжірибелік үлгілердің келесі әзірлемелері үшін симуляциялық модельдер жасау;

– Белгісіз жағдайларда және жердің әртүрлілігінде робототехникалық құралдарды басқару міндеттерін шешу;

– Бірыңғай міндеттерді шешуге арналған бірнеше робототехникалық құралдарды үйлестіру міндеттерін орындау;

– Роботтардың адамдармен және қоршаған нысандармен өзара әрекеттестігінің, сондай-ақ жер бетінде қозғалуының міндеттерін шешуге арналған бейнелерді танудың алгоритмдерін қолдану;

– Робототехникалық құралдарды басқаруға арналған алгоритмдер мен программалық қамтамасыз етуді әзірлемелеу.

– Бейнелерді тану және траекторияны жоспарлау міндеттерін шешуге арналған алгоритмдер мен жасанды интеллект фреймворктерін зерттеу және қолдану;

Ағымдағы кезеңде зертханада бейнелер мен ишараларды тану жүйесін, аудио арқылы адамдармен өзара әрекеттесу жүйесін және үш өлшемді симуляциялық модельдегі бет ишараларын бейіндеу жүйесін қамтитын интербелсенді роботтарды жасау бойынша зерттеулер жүргізілуде.