kzru

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Пак Александр Александрович

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы № 15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, анықтаманы және ғылыми еңбектердің тізімін орналастырады. жетекші ғылыми қызметкер, ҚР ҒК ҒЖБМ Ақпараттық және есептеуіш технологиялары институтының «Үлкен деректерді интеллектуалдық талдау» зертханасының меңгерушісі, Пак Александр Александровичтің «211000 – Компьютерлік ғылымдар және информатика» ғылыми бағыты бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін «05.13.18 – Математикалық модельдеу, сандық әдістер және бағдарламалар кешендері» мамандығы бойынша техникалық ғылымдар кандидаты.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)