kzru

Профессор ғылыми атағын алу

Мамырбаев Оркен Жумажанович

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, анықтаманы және ғылыми еңбектердің тізімін орналастырады. ҚР ҚҒМ Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының жетекші ғылыми қызметкері, PhD қауымдастырылған профессор (доцент), Мамырбаева Оркен Жумажанович “21100 – Компьютерлік ғылымдар және информатика.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)