kzru

Профессор ғылыми атағын алу

Калижанова Алия Уалиевна

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, анықтаманы және ғылыми еңбектердің тізімін орналастырады. ҚР ҚҒМ Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының жетекші ғылыми қызметкері, физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент), Калижанова Алия Уалиевна “21100 – Компьютерлік ғылымдар және информатика.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)