kzru

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Жұмажанов Бағашар Жұмажанұлы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы № 15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, анықтаманы және ғылыми еңбектердің тізімін орналастырады. ҚР ҚҒМ Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының жетекші ғылыми қызметкері, к.т.н. Жұмажанов Бағашар Жұмажанұлы «21100 – Компьютерлік ғылымдар және информатика» ғылыми бағыты бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)