kzruen
Email : t_tolganai@inbox.ru
Phone :

Тұрдалықызы Толғанай

ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеуіш технологиялары институтының»  инженер-программисті

Өмірбаяны

Тұрдалықызы Т.  2013 ж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Автоматтандырылған өндіру жүйесі» мамандығын тамамдаған.

2016-2018 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша білім алған.

2018 және 2020 жылдар аралығында ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеуіш технологиялары институтынның» АР05131207 «Нейрондық терең желілерді пайдалана отырып, сөйлеуді көптілді автоматты тану технологиясын әзірлеу» (2018-2020 жж) гранттық қаржыландыру жобасында инженер-программисті қызметін атқарды.

2020 жылдан бері  ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және есептеуіш технологиялары институтында» AP08855743 «Машиналық оқыту әдістерін пайдалана отырып, сөйлеуді автоматты танудың интегралды (end-to-end) жүйесін құру» (2020-2022 жж) гранттық қаржыландыру жобасында инженер-программисті міндетін атқарып келеді.

Тұрдалықызы Т. келесі ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысқан: 12th Asian Conference, ACIIDS 2020 (Phuket, Thailand); 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI) (Япония); VІ Халықаралық “Информатика және қолданбалы математика» ғылыми-практикалық конференциясы (Алматы); «Сатпаев оқулары – 2021» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (Алматы); Профессор У.А. Тукеевтің 75 жылдығына арналған ақпараттық технологиялар саласындағы Халықаралық ғылыми конференциясы (Алматы) және т.б.

Тұрдалықызы Т. бағдарламалық қамтамасыз етудің 4 авторлық куәлігі және 10-нан астам ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде 4 жұмыс БҒМ білім және ғылым саласындағы Бақылау комитетімен ұсынылған, 3 мақала – Scopus дерекқорымен индекстелген басылымда, 5 мақала – Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинақтарында жарияланған.

Ғылыми еңбектер

 1. Мамырбаев О.Ж., Тұрдалыұлы М., Мекебаев Н.О., Тұрдалықызы Т., Шаяхметова А.С. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ КАЗАХСКОЙ РЕЧИ С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DNN. Вестник КБТУ, том 16, выпуск 2, июнь 2019, Алматы, стр. 134-142.
 2. Mamyrbayev, O., Turdalyuly, M., Mekebayev, N., Alimhan, K., Kydyrbekova, A., Turdalykyzy, Automatic recognition of Kazakh speech using deep neural networks T. Intelligent Information and Database Systems 2019, (pp.465-474), DOI:10.1007/978-3-030-14802-7_40
 3. Orken Mamyrbayev, Keylan Alimhan, Bagashar Zhumazhanov, Tolganay Turdalykyzy, Farida Gusmanova. End-to-End Speech Recognition in Agglutinative Languages, 12th Asian Conference, ACIIDS 2020 Phuket, Thailand, March 23–26, 2020 Proceedings, Part II
 4. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Кыдырбекова А.С., Жумажанов Б.Ж. , Тұрдалықызы Т. Интегральная гибридная модель на основе СТС и механизма внимания для распознавания казахской слитной речи. Международная научно-практическая конференция “Сатпаевские чтения – 2021” Труды сатпаевских чтений “Сатпаевские чтения – 2021”, Том 2, Алматы, стр. 48-52
 5. O. Mamyrbayev, D. Oralbekova, A. Kydyrbekova, T. Turdalykyzy and A. Bekarystankyzy, “End-to-End Model Based on RNN-T for Kazakh Speech Recognition,” 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI), 2021, pp. 163-167, doi: 10.1109/ICCCI51764.2021.9486811.
 6. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Othman M., Тулендиев Д.М., Жумажанов Б., Турдалыкызы Т. Распознавание казахской речи на основе интегральной модели RNN-T. VІ Международная научно-практическая конференция “Информатика и прикладная математика. 29 сентября – 1 октября 2021 г., Алматы, Казахстан. C.322-327
 7. Мамырбаев О.Ж., Оралбекова Д.О., Othman M., Тулендиев Д.М., Жумажанов Б., Турдалыкызы Т. Исследование интегральной модели на основе внимания для автоматического распознавания казахской речи. Материалы Международной научной конференции в области информационных технологий, посвященной 75-летию профессора У.А. Тукеева. 8 октября 2021 г., Алматы, Казахстан. C.86-89

Монографиялар

Авторлық куәліктер

 1. Авторское свидетельство «System of automatic creation of vocabulary for ASR». Авторы: Мамырбаев О.Ж; Тұрдалыұлы М.; Мекебаев Н.О; Тұрдалықызы Т.; Сейтқали Б.Н., Дуйсенбаева А.Ж..; №142 опубл. 22.01.2019 МЮ РК.
 2. Авторское свидетельство “Система автоматического распознавания казахской речи на основе интегральной архитектуры” № 15501 25.02.2021, О.Ж. Мамырбаев, Т.Тұрдалықызы и др.
 3. Авторское свидетельство “Система идентификации и аутентификации через речевые технологии” № 23323 от 4.02. Авторы: Мамырбаев О.Ж., Тұрдалықызы Т. и др.
 4. Авторское свидетельство “Система автоматического распознавания казахской слитной речи на основе модели с механизмом внимания” №24178 от 5.03.2022. Авторы: Мамырбаев О.Ж., Тұрдалықызы Т.. и др.
 5. Акт о внедрении результатов проекта АР08855743 «Разработка сквозной системы автоматического распознавания речи для агглютинативных языков» грантового финансирования МОН РК на 2020-2022 годы.