kzruen
Email : akbayan.b@gmail.com
Phone :

Бекарыстанқызы Ақбаян

ҚР БҒМ ҒК “Ақпараттық және есептеу технологиялары институты” кіші ғылыми қызметкері, PhD (8D06103-Management information systems)

Өмірбаяны

Бекарыстанқызы Ақбаян 2009 ж. «Есептеу техникасы және бағдарламалық жабдықтау» мамандығы бойынша Қазақ-Британ техникалық университетін бітірген.

2009-2010 жылдары «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша  Қазақ-Британ техникалық университінің магистратурасында оқыды.

Бекарыстанқызы Ақбаян Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ-ң 8D06103 – «Management information systems» мамандығы бойынша PhD докторанты.

2020 жылдан бастап, ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының кіші ғылыми қызметкері, AP08855743 ” Машиналық оқыту әдістерін пайдалана отырып, сөйлеуді автоматты танудың интегралды (end-to-end) жүйесін құру” гранттық қаржыландыру жобасында жұмыс істейді (2020-2022 жж.).

Ғылыми еңбектер

  1. O. Mamyrbayev, D. Oralbekova, A. Kydyrbekova, T. Turdalykyzy and A. Bekarystankyzy, “End-to-End Model Based on RNN-T for Kazakh Speech Recognition,” 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI), 2021, pp. 163-167, doi: 10.1109/ICCCI51764.2021.9486811.
  2. Mamyrbayev, O., Alimhan, K., Oralbekova, D., Bekarystankyzy, A., & Zhumazhanov, B. (2022). Identifying the influence of transfer learning method in developing an end-to-end automatic speech recognition system with a low data level. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(9(115), 84–92. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252801

Монографиялар

Мамырбаев О.Ж., Кыдырбекова А.С., Оралбекова Д.О., Жумажанов Б.Ж., Бекарыстанкызы А. Разработка интегральной системы автоматического распознавания речи для агглютинативных языков. – Институт информационных и вычислительных технологий КН МОН РК. – 2022. – 104 с.

Оқу құралы