kzruen

Заманауи электр энерегетикалык жүйелерге арналған зияткерлік ақпараттық кешен мен математикалық модельдер құру

Жоба туралы ақпарат

Жобаның түрі: ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыруы

Жобаның шифры: AP05132020 (01.01.2018 – 31.12.2020)

Атауы: Заманауи электр энерегетикалык жүйелерге арналған зияткерлік ақпараттық кешен мен математикалық модельдер құру.

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі: Электр-энергетикалық жүйелер

Жұмыс мақсаты: Жобаның мақсаты әмбебап математикалық модель және тұтынудың өткен тарихи деректеріне негізделген қысқа мерзімді болжау және электр энергиясын тұтыну көлемін ұзақ мерзімді жоспарлау үшін нақты уақытта басқа да ықпалды факторлардың өзгеруін ескеретін зияткерлік ақпараттық жүйені құру.

Зерттеу әдістері: Мақсатқа жету және зерттеу міндеттерін шешу үшін жұмыстың әр кезеңінде әртүрлі әдістер мен тәсілдер қолданылды, мысалы: басқару теориясының әдістері, ақпараттық жүйелерге объектілі-бағдарлы талдау, UML объектілі-бағытталған модельдеу тілі, алгоритмдер мен бағдарламалық жүйелер, EES математикалық және компьютерлік модельдеу теориясының әдістері. , дифференциалдық теңдеулер жүйелері үшін тұрақтылық, бақылау және қол жетімділік, күрделі көптік жалғанған жүйелерді оңтайлы басқару, сандық әдістер, бағдарламалау теориясы және т.б.

Қолдану облысы: Зерттеу нәтижелері электр энергетикалық кешендерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасауға қолданылады. Зерттеу нәтижелері ұсақ тұтыну жүйелерінде де, энергия таратушы компаниялардың корпоративті клиенттерінде де, кәсіпорындарда, оқу орындарында және т.б. үшін пайдалы болады.

Ғылыми жетекші: Абдилдаева А.А. (ҚР БҒМ ҒК АЕТИ)

Ұйымдастырушы – орындаушы: ҚР БҒМ ҒК АЕТИ