kzruen

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің ШЖҚ РМК «Aқпараттық және есептеуіш технологиялар институтының» аға ғылыми қызметкері, 6D070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша философия докторы (Ph.D.) Еримбетова Айгерим Сембековнаға 05.13.00 – «Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама және ғылыми еңбектерінің тізімін ұсынады.

12.04.2021 ж.

Анықтама (Қосымша 1)

Ғылыми еңбектер тізімі (Қосымша 2)