kzru

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Черикбаева Ләйлә Шәріпқызы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына  сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ҚР ҚҒМ ақпараттық және есептеу технологиялары институтының аға ғылыми қызметкері, “6D070300-Ақпараттық жүйелер” мамандығы бойынша PhD докторы Черикбаева Ляйля Шәріпқызы “21100-Компьютерлік ғылымдар және информатика” ғылыми бағыты бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын тағайындау үшін анықтама мен ғылыми еңбектер тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)