kzru

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Амиргалиева Жазира Едилхановна

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы № 15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, анықтаманы және ғылыми еңбектердің тізімін орналастырады. ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтының аға ғылыми қызметкері, «6D070500-Математикалық және компьютерлік моделдеу» мамандығы бойынша PhD докторы Амиргалиева Жазира Едилхановна 05.13.00 – «Информатика, есептеу техникасы және басқару» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)