kzruen
Email : keylan@live.jp
Phone :

Қилан Әлімхан

ҚР БҒМ ҒК “Ақпараттық және есептеу технологиялары институты” бас ғылыми қызметкері, т. ғ. д., профессор (Doctor of science (Japan))

Өмірбаяны

Қ. Әлімхан 1998 жылы Жапонияның Токио ақша университетінде (TDU) ақпараттық ғылымдар магистрі дәрежесін алды және 2003 жылы TDU-да докторлық диссертациясын қорғады. 2009 жылдың наурыз айында ол TDU жоғары ғылым және техника мектебінде математика ғылымдарының докторы дәрежесін алды. 1985 жылдан 1996 жылға дейін Математика кафедрасында доцент болып жұмыс істеді. 2003 жылдан 2004 жылға дейін TDU ақпараттық ғылымдар кафедрасында ғылыми қызметкер болды. 2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін TDU ғылым және техника мектебінде оқытушы, доцент және ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. 2014 жылдың қыркүйек айынан бастап Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің механика-математика факультетінде шақырылған профессор ретінде жұмыс істейді. Оның негізгі ғылыми қызығушылықтары сызықты емес басқару теориясын, атап айтқанда шығу кері байланысы бар сызықты емес жүйелерді басқаруды және сызықты емес роботты басқаруды қамтиды.

Қ. Әлімхан ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеу технологиялары институтында AP08855743 “Машиналық оқыту әдістерін пайдалана отырып, сөйлеуді автоматты танудың интегралды (end-to-end) жүйесін құру” гранттық қаржыландыру жобасының ғылыми жетекшісі болып табылады (2020-2022 жж.).

Қ. Әлімхан 50-ден астам ғылыми жұмыс, оның ішінде 10 – ы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 29 – ы Scopus базасымен индекстелетін басылымдарда, 11-і Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарында жарияланған.

Ғылыми еңбектер

 1. O.Mamyrbayev, M.Turdalyuly, N.Mekebayev, K.Alimhan, T.Turdalykyzy/ Automatic Recognition of Kazakh Speech Using Deep Neural Networks Intelligent Information and Database Systems Proceedings , Part II, Indonesia,  2019 (Scopus)
 2. O.Zh.Mamyrbayev K.Alimhan, Dina Oralbekova, Zhumazhanov B. DEVELOPMENT OF SECURITY SYSTEMS USING DNN AND I & X-VECTOR CLASSIFIER, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/9 (112) 2021
 3. 3. Авторлық куәлік “Система автоматического распознавания казахской речи на основе интегральной архитектуры” № 15501 02.2021, О.Ж. Мамырбаев, Д.О. Оралбекова, и др.
 4. Mamyrbayev, O., K.Alimhan, Kydyrbekova, A., Alimhan, K., Oralbekova, D., Zhumazhanov, B., Nuranbayeva, B. (2021). Development of security systems using DNN and i & x-vector classifiers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (9 (112)), 32–45. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239186
 5. Авторлық куәлік “Система идентификации и аутентификации через речевые технологии” № 23323 от 4.02.2022. Авторы: Кыдырбекова А.С., Мамырбаев О.Ж. и др.
 6. 6. Alimhann, N. Otsuka, M. N. Kalimoldayev and A. A. Adamov, “Further Results on Output Tracking Problem of Uncertain Nonlinear Systems with High-Order Nonlinearities”, International Journal of Control and Automation, Vol.9, No.1, pp.409-422, 2016.
 7. K. Alimhann, N. Otsuka, M. N. Kalimoldayev and A. A. Adamov, “Output Tracking Problem of Uncertain Nonlinear Systems with High-Order Nonlinearities”, Proc. of 2015 8th International Conference on Control and Automation, pp.1-4, Jeju, Korea, IEEE CPS, 2015.
 8. K. Alimhan, N. Otsuka, A. A. Adamov, M. N. Kalimoldayev, “Global practical output tracking of inherently non-linear systems using continuously differentiable controllers” Mathematical Problems in Engineering, Article ID 932097, 2015.
 9. K. Alimhan, N. Otsuka, M. N. Kalimoldayev and O. J. Mamyrbayev: “An Expanded Method to Robustly Practically Output Tracking Control for Uncertain Nonlinear Systems”, International Journal of Mathematical Analysis,Vol. 8, No. 18, pp.865 -879, 2014.
 10. K. Alimhan and N. Otsuka, “A Further Study of Practical Output Tracking of Nonlinear Systems”, Far East Journal of Mathematical Sciences,Special Volume 2013, Part III, pp.267-295, 2013.
 11. M. N. Kalimoldayev, R. R. Musabayev, K. Alimhan and O. J. Mamyrbayev, Methods for speech synthesis based on spline approximation, Kazakh National Pedagogical University after named Abay “Khabarshy” (ISSN 1728-7901), pp 79-84, Almaty,No.4(40), 2012.
 12. M. N. Kalimoldayev, R. R. Musabayev, K. Alimhan and O. J. Mamyrbayev, Voice activity detection algorithm in speech recognition systems, Proc. Of the international scientific ? practical conference “Information and telecommunication technologies: Education, Science and Practice”, II Volume, pp 355-358, Almaty, Kazakhstan, December 5-6, 2012.
 13. K. Alimhan and N. Otsuka, “A New Result on Practically Output Tracking Control of Nonlinear Systems That May Not Be Linearizable at the Origin”, Proc. of the 8th IEEE International Symposium on Instrumentation and Control Technology (ISICT2012), pp.235-239, London, UK, July 11-13, 2012.
 14. K. Alimhan and N. Otsuka, “A Note on Practically Output Tracking Control of Nonlinear Systems That May Not Be Linearizable at the Origin”, Communications in Computer and Information Science, 256 CCIS , pp. 17-25, 2011.
 15. K. Alimhan, “Robust output feedback stabilization and robust practical output tracking for uncertain nonlinear systems”, Doctor of science Thesis, March 2009.

Монографиялар

Оқу құралы