kzruen

CORDEX (COordinated Regional climate Downscaling Experiment) халықаралық жоба шеңберінде Орталық Азияның болашақ климатын моделдеу

Жоба туралы ақпарат

Жобаның түрі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 2018-2020 жж. арналған ғылыми және ғылыми-техникалық жлбалар бойынша гранттық қаржыландыруы

Жобаның шифры: AP05134858 (01.01.2018 – 31.12.2020)

Атауы: «CORDEX (COordinated Regional climate Downscaling Experiment) халықаралық жоба шеңберінде Орталық Азияның болашақ климатын моделдеу».

Зерттеуәзірлеу немесе жобалау объектісіклиматтық сипаттамаларды бақылау мәліметтері негізінде аймақтық климат моделі

Жұмыс мақсаты: Аймақтық гидродинамикалық моделдер негізінде Орталық Азияның 2100 жылға дейінгі болашақ климат сипаттамасын бағалау.

Зерттеу әдістері: зерттеу барысында математикалық модельдеу әдістері қолданылды

Қолдану облысы: жоба нәтижелері климаттың өзгеруінің табиғи және шаруашылық жүйелер үшін кері әсерін ескерту үшін ауыл шаруашылығы, су шаруашылығы, энергетика, көлік, адам денсаулығы секілді экономиканың климатқа тәуелді салаларына әсерін зерттейтін ғылыми ұйымдармен қолданылуы мүмкін.

Ғылыми жетекші:  Юничева Н.Р. (ҚР БҒМ ҒК АЕТИ)

Ұйымдастырушы – орындаушы: ҚР БҒМ ҒК АЕТИ