kzruen

Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылатын перспективті зымыран тасымалдаушыларынан мысал келтірілген экологиялық жақсартылған сипаттамаларымен зымыран тасымалдаушыларды құрудағы жаңартпа технологиялардың теориялық және тәжірибелік зерттеулері

Жоба туралы ақпарат

Жобаның түрі: ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыруы

Жобаның шифры: АР05131162 (03.01.2018 – 31.12.2020)

Атауы: Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылатын перспективті зымыран тасымалдаушыларынан мысал келтірілген экологиялық жақсартылған сипаттамаларымен зымыран тасымалдаушыларды құрудағы жаңартпа технологиялардың теориялық және тәжірибелік зерттеулері.

Зерттеуәзірлеу немесе жобалау объектісіПроцесстер және құлау аймақтар, ғарыш айлағының ақпараттық талдау жүйесінің айналымдары және жақсартылған экологиялық сипаттамалары бар зымыран тасымалдаушыны жасаудағы инновациялық технологиясы бойынша ұсыныстарды жасауға конструкторлық бюросына ақпараттық ағындар.

Жұмыс мақсатыБайқоңыр ғарыш айлағынан перспективті ЗТ ұшыруда техногендік әсерлердің төмендеуінің тиімді технологияларын құру жақсартыған экологиялық сипаттамалармен ЗТ әзірлеудің инновациялық технологиясының теориялық және тәжірибелік зерттеулер негізінде болады.

а) зымыран тасымалдаушының бөлгіш бөліктерінің құлау аймағын азайту

б) ЗТ бөліктерінің әр түрлі конструкторлық-технологиялық параметрлері бар АТЖ-M негізіндегі құлау аймақтарына антропогендік әсерді кешенді бағалау;

в) өрт жарылыс қауіпсіздігі, ЗТ өтелген сатыларының уыттылығының болмауы;

г) өтелген алғашқы сатылардың бақыланатын түсуі;

д) әскери ғарыштық технологиялар саласындағы тиісті мамандардың ғылыми-техникалық деңгейін және тиісті іргелі және қолданбалы зерттеулерді жоғарылату.

Зерттеу әдістері: Тәжірибелік болжамдау әдістер, сандық модельдеу әдістері, тәжірибелік баллистикалық әдістер, ғарыштық аппараттарды басқару әдістері мен технологиялары.

Қолдану облысы: Алынған нәтижелердің әлеуетті тұтынушылары болып Ресей Федерациясының зымыран-ғарыш саласының кәсіпорындары мен ұйымдары (ЦСКБ Прогресс) және Қазақстан Республикасы («Ғарыш Сапары» АҚ) табылады.

–  ғарыштық зымырандарды, жоғарғы сатыларды, ғарыштық аппараттарды жобалау кезінде;

–  әртүрлі мақсаттарда ғарыш аппаратын жердегі ұшуды басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыздандыруды жаңғырту кезінде.

Ғылыми жетекші: Суйменбаев Б.Т. (ҚР БҒМ ҒК АЕТИ)

Ұйымдастырушы – орындаушы: ҚР БҒМ ҒК АЕТИ, Бірлесіп орындаушы: ОмМТУ (Омбы, Ресей).