kzru

19.04.2023 институтта «Итерациялық блоктық шифрларға негізделген хеш алгоритмдердің құру және олардың криптоберіктігін зерттеу» атты ғылыми семинар өтті

Докторант Сақан Қ Ақпараттық қауіпсіздік зертханасы баяндалды.