Заңнама

Нормативтік құқықтық актілер

Қазақстан Республикасының Ғылым туралы Заңы

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі

ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялары институтының Жарғысы

Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы

Ұжымдық пайдаланудағы ғылыми зертханалар туралы үлгі ережені бекіту туралы

Ғылыми дәрежелер беру ережесі

Ереже жасау, ресімдеу және өнертабысқа арналған өтінімді қарау

Қазақстан Республикасының Патент Заңы