enrukz
enrukz

Біздің деректемелеріміз

ШЖҚ РМК «Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты» ҚР БҒМ ҒК
050010, Шевченко 28 к., Алматы қ., Қазақстан Республикасы
БИН 040740002672
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ386010131000020602 (p/c)
Кбе 16
БАНК АО «Народный банк Казахстана»