Skip to main content
x

Математикалық кибернетика және есептеуіш технологиялар зертханасы

 

kalimoldayev

- Фазалық жүйелердің математикалық моделі құрылды және оның әр түрлі нақты жүйелерге қолдануға болатындығы дәлелденді;

- Нақты, күрделі электроэнергетикалық фазалық жүйелер және олардың қосымшаларының тұрақтылық, басқарушылық және оңтайлылық есептері шешілді;

- Стандартты емес Ляпунов функциясы негізінде фазалық жүйелердің математикалық модельдерінің тартылу аймағының бағалауы алынды;

- Шексіздікте орташа аз және жойылатын үздіксіз әсер жағдайындағы сызықты емес жүйелердің орнықтылығының әртүрлі теоремалары дәлелденді;

- Экономикалық-математикалық модельдерді құрылды және зерттелді. Кең ауқымды динамика есептерін дифференциалдық теңдеулер жүйелері, кибернетикалық жүйелер, шешім қабылдау әдістері арқылы моделдеу және оларды шешудің жаңа әдістері құрылды;

- Мемлекеттің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері алынды. Оның көмегімен экономикадағы стандартты емес жағдайлардың пайда болу сандық интервалы анықталды және берілген көрсеткіштердің критикалық мәндерінің есептеуі жүргізілді;

- Терминалды көпмүшелігі және функционалы бар сызықты дифференциалдық ойындардың математикалық моделі және  жалпыланған дөңестік түсінігін қолданып, екінші ойыншы ретінде кез келген кедергісі бар ойын моделдері шешілді;

- Нақты экономикалық басқарылатын жүйелердің динамикасы зерттелді. Мемлекеттің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері алынды. Оның көмегімен экономикадағы стандартты емес жағдайлардың пайда болу сандық интервалы анықталды және берілген көрсеткіштердің критикалық мәндерінің есептеуі жүргізілді;

- Барро, Лукас математикалық модельдері, экологиялық модельдер құрылды және үшсекторлы экономиканың тұрақтылық есебі шешілді;

- Электроэнергетикалық жүйенің жұмысының орнықтылығын, тұрақтылығын және оңтайлы басқарылуын қамтамасыз ететін бағдарламалық кешен құрылды.

Нақты электр энергетикалық жүйелердің динамикасын зерттеу

"Синхронды генератор-бу турбинасы" жүйесін басқару

                                                  "Синхронды генератор-бу турбинасы" жүйесін басқару

Синхронды генератор жүйесінің орнықтылығы

                                                    Синхронды генератор жүйесінің орнықтылығы

 

Электрэнергетикалық жүйесін бағдарламалық бақылау

макетМакеттегі тор үш жылу электр станцияларынан (ЖЭС), тұрғын үй ғимараттары мен бақылау орталығынан тұрады. Жүйенің синхронды операция бақылау орталығында орналасқан бағдарлама кешені, барлық орталықтарды қамтамасыз етіп, бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін кез келген уақытта синхронды жұмыс жағдайын талдайды.

Егер жүйеде белгілі бір ақау немесе авария болған жағдайда, жүйе қорытындысы бойынша өз синхрондығын жоғалтып, оның нәтижесін бағдарламалық өнім датчиктер арқылы анықтай алады. Бір жылу станциясы істен шыққан жағдайда, басқа станциялардың қуатын қажетіне қарай қуаттандыра алады. Істен шығып қалған генератор сипаттамаларын пайдалану үшін бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесі  оның үшін оңтайлы басқару алгоритмін таңдап, оның операциялық жағдайында сәтсіз генератор осы алгоритм қорытындысы бойынша әрекет ететін болады.

Зияткерлік меншік туралы куәлік

Коспанова К.К., Калимолдаев М.Н., Джусупов А.А., Гречко С.М. «Математикалық модельдеу және мұнай-газ саласында нақты басқару жүйелерін динамикасы» (ғылыми жұмыс) құқығы зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы 2010 жыл 26 сәуір  куәлік нөмірі №543.

Бияшев Р.Г., Калимолдаев М.Н., Нысанбаева С.Е., Капалова Н.А., Амиргалиева Ж.Е. «GentestCrypt» (компьютерлік бағдарлама) бойынша зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы 22 желтоқсан 2010 жыл, куәлік нөмірі №1877.

Койбагаров К.Ч., Мусабаев Р.Р., Калимолдаев М.Н. «Қазақ тілінің морфологиялық талдағышы» (кешенді компьютерлік бағдарламалар) деп аталатын зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы 5 желтоқсан 2013 жыл, куәлік нөмірі №1605.

Шаршеналиев Ж.Ш., Калимолдаев М.Н., Замай В.И., Добровольский Н.С., Калашников А.Л. «Сұйық деңгейін өлшеу әдісі мен оны іске асыру үшін қолданылатын құрылғы» Патент №1731 Қырғыз Республикасы 31.03.2015 жылғы мемлекеттік тізілімінде тіркелген. Қырғыз Республикасының Ұлттық ғылым академиясының Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар институты.

Басылымдар

Kalimoldayev M.N., Aisagaliev S.A.  Certain problems of synchronization theory // Journal of Inverse and III-posed Problems. – De Gruyter, 2013 – V. 21, Issue 1. – P. 159-175.

Kalimoldayev M. N., Jenaliyev M. T., Abdildayeva  A. A. On the optimality one power system // 2nd International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM-2014). - Shymkent, Kazakhstan. – 2014. – Vol. 1611. – P. 194-198.

Ahmetzhanov  M. A., Jenaliyev  M. T., Kalimoldayev  M. N. On the controllability of the multidimensional phase system // 2nd International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM-2014). - Shymkent, Kazakhstan. – 2014. – Vol. 1611. – P. 190-193.

Alimhan  Keylan, Otsuka Naohisa, Adamov A. A., Kalimoldayev  M. N. Global Practical Output Tracking of Inherently Nonlinear Systems Using Continuously Differentiable Controllers // Mathematical problems in engineering. – 2015.

M.N.Kalimoldayev, L.S.Kopbosyn, A.A.Abdildayeva, T.Duzbayev, M.Akhmetzhanov. Stability of motion “In the large” of some class of phase system // Journal of Mathematics and System Science. – 2015. - №5. – Р. 118-121.

Г.А. Амирханова,  А.И. Голиков, Ю.Г. Евтушенко. Об одной обратной задаче линейного программирования // Труды института математики и механики УрО РАН. – 2015. – Т. 20, №2. – С. 7.

Kalimoldayev M.N., Jenaliyev M.T., Kopbosyn L.S., Abdildayeva A.A. The optimal control problems of nonlinear systems // ICINCO - 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. – Colmar, Alsace, France, 2015. – Р. 54.

M.N. Kalimoldayev, L.S. Kopbosyn, A.A. Abdildayeva, T.Duzbayev,      M.Akhmetzhanov. “Stability of motion “In the large” of some class of phase system” //  Journal of Mathematics and System Science 5 (2015) 118-121.

M.N. Kalimoldayev, A.V. Alexeyeva, G.A. Amirkhanova. Economic soliton of spatially two-dimensional nonlinear mathematical model A1.  International Conference “Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education” (CITech-2015) Almaty, Kazakhstan, 24-27 september 2015.

Алексеева А.В., Амирханова Г.А. (2+1)-мерное нелинейное уравнение А5 и его (2+1)-мерная билинейная форма Н1 // European Journal of Scientific Research, “Paris University Press”, 2015, №1(11). – С.636-642.

 M. Kalimoldayev, M. Jenaliyev, A. Abdildayeva, Leila Kopbosyn.  Optimal Control of the Complex Power System Model //  IJET: International Journal of Engineering & Technology. Vol: 14,  Issue: 04.

 Kalimoldayev M.N., Abdildayeva A.A., Kopbosyn L.S. Problems of optimal control of  phase systems // International Congress of Mathematicians, Seoul, 2014, P.291.

Keylan Alimhan, Naohisa Otsuka, Maksat N. Kalimoldayev, Orken J. Mamyrbayev An Expanded Method to Robustly Practically Output Tracking Control for Uncertain Nonlinear Systems // Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 8, 2014, no. 18, 865 - 879 HIKARI Ltd.