Skip to main content
x

"Информатика мен есептеуіш технологиялардың заманауи мәселелері" ҚР ҒБМ АЕТИ Ғылыми конференциясы

"Информатика мен есептеуіш технологиялардың заманауи мәселелері"

ҚР ҒБМ АЕТИ Ғылыми конференциясы

Бағдарламасы

Алматы, 3-5 шілде 2017 жыл

Баяндамалар  төменде көрсетілген рәсімдеуге сәйкес 12.06.2017 ж. дейін қабылданады,

 e-mail: conf290617@ipic.kz

 

Комитет мүшелері

Төраға:

Калимолдаев М.Н., ҚР ҰҒА корр. мүшесі, профессор,

ҚР БҒМ АЕТИ бас директоры