Skip to main content
x

Бейнелерді тану және шешім қабылдау зертханасы

 

АрслановШешім қабылдау есептері үшін математикалық модельдер мен әдістерін зерттеу және құру. Тану және жіктеу, талдау, өңдеу және деректерді беру. Комбинаторлық оңтайландырудың тиімді алгоритмдері.

Тікбұрышты ұялар есептері үшін тиімді полиномиальдік алгоритмдер құрылды.

«The Open Problems Project» шешілмеген мәселелері тізімінен 56 тапсырма үшін бөлікті-сызықтық функциясының ішкі графигіне бірлік квадраттарды жинаудың тиімді полиномиальдік алгоритмі әзірленді.

Топтық синтез қасиеттері туралы теорема дәлелденді, жіктеу мен бейнелерді тану есептері шешімі үшін топтық синтез модельдері, әдістері алгоритмдері зерттелді және құрылды.

Тікбұрышты ұя есебінде есептер эквиваленттігі математикалық модельдері мен әдістері, тікбұрышты ұя параметрлерін азайту алгоритмдері ұсынылды.

- Тікбұрышты ұя әдістемесінің теоремасы дәлелденді.

 - Зерттеу әдістері әзірленіп кубоид ішінен екі аз кубоид міндеттерді кесу салу әдістерін, өзіндік үлгілері мен алгоритмдері зерттелді және әзірленді.

 

Басылымдар:

 

A polynomial algorithm for one problem of guillotine cutting  By: Arslanov, M. OPERATIONS RESEARCH LETTERS  Volume: 35   Issue: 5   Pages: 636-644 Published: SEP 2007

Polynomial algorithms for guillotine cutting of a rectangle into small rectangles of two kinds By: Arslanov, M.; Ashigaliev, D.; Ismail, E. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH  Volume: 185   Issue: 1   Pages: 105-121   Published: FEB 16 2008

Arslanov M.Z. An algorithm of optimum cutting a rectangle into rectangles with two heights / American Journal of Operations Research. – 2014. – №1. – Р.12-14.

Arslanov M.Z. A polynomial algorithm of optimum cutting a rectangle into rectangles with two heights // Проблемы информатики, 2014, №4, С.3-28.

Л.Найзабаева, С.А.Мустафин. О возможностях  манипулирования  виртуальными 3D объектами с помощью реальных объектов. Проблемы информатики, СО РАН. – 2014, №4

Mustafin S. «About the determination of optimal trajectory condition of stowage material», International Conference “Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education” (CITech-2015), Almaty, Kazakhstan, 2015

Амиргалиев Е., Ловазов Т., Мустафин С. О разработке приложения для управления мобильным роботом, Вестник СДУ-2015, №1, 146-148