Skip to main content
x

Ақпараттық жүйелердің модельдері мен ерекшеліктері теориясы зертханасы

 

kulpeshov

Логикалық әдістердің модельдік әрекетін жүйелі түрде анықтай отырып, олардың қолданыс аясын кеңейту мақсатында әр түрлі деңгейлі қолданыстағы жүйелердің күрделі моделін анықтай отырып, ортақ логикалық әдістерін әзірлеу және оны зерттеу жатады.

Ақпараттық жүйелердің әрекетін анықтау үшін бірінші бұйрық предикат логика олардың негізгі тілде құру үшін қолайлы құрылымын талаптарына сәйкестігін ашық ядросы бар әлсіз квази кішілік жүйе тұрғысынан зерттеліп, өзіндік  құрылымдардың ұғымын анықтау.

Бұл тапсырыс топтардың төмен ең аз коммутативті екені дәлелденді. Ортогональды алгебралық емес екілік 1-түрі еркін Есеп категориялық попарно ортогоналды финитных құрамы дәлелденген ең кіші құрылымы. Ең кіші нашар дамыған сынақ счетности екілік категориялық алынған құрылымы (бұдан әрі әрбір екілік алгебралық емес -1 типті тұрғысынан). квази шектеулі циклді аз доменге квази циркулярлық аз құрылымдардың оқшаулау қасиеттері мақсаттылығын анықтап және соның салдары ретінде келтірілген озық дерекқор сұрауларын дәлелдеді. UML талдау алгебралық функтором класс диаграмма құрылымына санаты теориясы және талдауға пайдалану көзделген санаттары дамыған теорияны қолдану, сондай-ақ талдауға пайдалану іс диаграммалардың сәйкес конусоморфиздік  сәйкестік жүйесіне сай анықталған.табылған. Ол UML тілінде жүйе элементтерінің өзара іс-қимылды сипаттау морфизмді ақпараттың санатына пайдалануға ұсынды.

Басылымдар

Кулпешов Б.Ш., О формулах, порождающих эквивалентность в циклически упорядоченных структурах, Материалы международной научно-практической конференции «Бектаевские чтения-1: Информатизация – будущее развитие общества», том 2, Шымкент, 2014, С. 169-176.

Кулпешов Б.Ш., О свойствах формул в слабо циклически минимальных структурах, Материалы Межвузовской научно-практической конференции «Язык и информационные технологии: актуальные проблемы взаимодействия», Алматы, 2014, С. 250-256.

A.B. Altayeva, B.Sh. Kulpeshov, On properties of countably categorical weakly circularly minimal structures, Theses of the 12th International conference “Information technologies and management”, Riga, 2014, pp. 145-146.

Алтаева А.Б., Кулпешов Б.Ш., Эквивалентность-генерирующие формулы в слабо циклически минимальных структурах,  Доклады НАН РК, 2014, № 2, С. 5-10.

B.Sh. Kulpeshov, V.V. Verbovskiy, On weakly circularly minimal groups, Mathematical Logic Quarterly (accepted for publication at 24 April 2014).

Кулпешов Б.Ш., Свойства счетно-категоричных слабо циклически минимальных структур, Материалы международной конференции «Алгебра и математическая логика: теория и приложения», посвященной 210-летию Казанского университета, Казань, 2014, С. 90-91.

Алтаева А.Б., Кулпешов Б.Ш., О поведении p-стабильных выпуклых вправо формул в слабо циклически минимальных структурах, Материалы международной научной конференции «Теоретические и прикладные проблемы математики, механики и информатики», Караганда, 2014, С. 46.

B.Sh. Kulpeshov, Some remarks on À0-categorical weakly circularly minimal structures, Abstracts of Logic Colloquium 2014, Vienna, Austria, 2014, p. 70.

B.Sh. Kulpeshov, V.V. Verbovskiy, On weakly circularly minimal groups, Mathematical Logic Quarterly, volume 61, issue 1-2, 2015, pp. 82-90. 

Кулпешов Б.Ш., О неразличимости множества в циклически упорядоченных структурах, Сибирские Электронные Математические Известия, том 12, 2015, С. 255-266.

B.Sh. Kulpeshov, Questions on indiscernibility of a set in weakly circularly minimal structures, International conference “Mal’tsev Meeting” dedicated to 75th anniversary of Yuri L. Ershov (collection of abstracts), Novosibirsk, 2015, p. 204.

Kulpeshov, B.S.Countably categorical weakly o-minimal structures of finite convexity rank // Siberian Mathematical Journal . 2016

Kulpeshov, B.S.On almost binarity in weakly circularly minimal structures // Eurasian Mathematical Journal. 2016