Skip to main content
x

Ақпараттық үрдістерді талдау мен модельдеу зертханасы

 

МусабаевЗертхана жұмыстарының негізгі бағыттары келесідей есептерді шешу үшін алгоритмдер, әдістер мен бағдарламалық кешендер құру болып табылады:

1) Ақпараттық үрдістерді талдау мен модельдеу;

2) Сигналдарды сандық өңдеу;

3) Мәтін бойынша сөйлеуді автоматты синтездеу;

4) Сөйлеуді автоматты тану;

5) Мәтіннен ақпарат алу мен мәтіндік ақпаратты автоматты өңдеу;

6) Компьютерлік көру жүйелерін жүзеге асыру.

Қазақ тіліндегі синтездеу жүйелері және сөйлеуді тану, сөйлеудің деректер қоры (ДҚ), сөйлеу ДҚ автоматты құру мен белгілеу үшін құралнама, мәтінді автоматты өңдеу жүйелері жүзеге асырылды.

Алынған нәтижелер:

1. Тілдің  фонетика-акустикалық құрылымын даралығын анықтайтын сөйлеу сигналдарын жіктеудің фонетика-акустикалық әдісі ұсынылды.

2. Сөйлеу барысында қолданылатын дыбстық жүйені анықтайтын фонетикалық тіл жүйесі арқылы сөйлеу тілінің анықтығын, дәлдігін қарастыратын арнайы әдіс құрылды. Осы әдіс арқылы сөйлеу тілінің өзіндік ерекшелігін айқындайтын, жұмыстың даму барысын анықтап, оның сапасын арттыра түседі.

3. Қазақ тілі мәтіндерінің фонетикалық транскрипциясы алгоритмі құрылды.

4. Қазақ тілінің сөйлеу тілінің фонемдік мәтін жүйесінде қарай сөйлеу сигналдарын анықтайтын кешенді бағдарламалар әзірленді.

5. Жеке тұлғаның сандық портретін (ЖТСП) Автоматты түрде адамның сандық портретін жасайтын, адам айтқан сандық жазу табиғи сөйлеу сигналы модельдер құрамы мен олардың параметрлерін, осы параметрлер үшін мәндерді, сондай-ақ презентация форматында рұқсат етілген ауқымдары, сақтау және деректер алмасу анықтайды ЖТСП стандартты жасалынды. Бұл стандартты стандартты рәсімдерді дауыспен сөйлеу синтездеу жүйелерінде ЖТСП пайдалану, анықтау және сәйкестендіру анықтайды.

 6. Тиісті ақпараттық жүйелерді ЖТСП технологиясы және бағдарламалық қамтамасыз ету іске асыру негізінде компьютерлік сөйлеу синтезінің проблемасын шешу алгоритмдері құрылды.

ҚОЛДАНБАЛЫ ЖОБА

Қазақ тілінде бағытталған жаңа буын мәтін іздеу семантикалық талдау жүйесін әзірлеу

fjj

Басылымдар

Койбагаров К.Ч., Амиргалиев Е.Н., Мусабаев Т.Р. Разработка программного модуля системы распознавания казахской речи на основе Марковской модели // Вестник Национальной инженерной академии РК. -2013. - № 3 (49). - С 45-50.

Мамырбаев О.Ж., Калимолдаев М.Н., Мусабаев Р.Р. Методы применения VAD в системах распознавания казахской речи // Проблемы информатики: научн.-техн. журнал ИВМиМГ СО РАН. – 2013. - №. 1(18). - С. 63 - 68.

Калимолдаев М.Н.,  Мамырбаев О.Ж., Мусабаев Р.Р., Оразбеков Ж.Н. Сегментация и обработка речевого сигнала с использованием алгоритма средней частоты пересечения уровней // Проблемы информатики: научно-технический журнал ИВМиМГ СО РАН. -2014. - № 1(22).  -С. 73 - 81.

K. Koibagarov, E. Amirgaliev, T. Musabayev, O. Mambetayev. Morphological parser module for Kazakh language // The 12th International Scientific Conference Information Technologies and Management.  - Riga, 2014. – P. 49-51.

R. Mussabayev, T. Mussabayev, A. Tairova. Development of multilevel speech segmentation system for constructing the speech databases of speech recognizers and synthesizers // The 12th International Scientific ConferenceInformation Technologies and Management. – Riga, 2014. -P. 58-60.

Койбагаров К.Ч., Мусабаев Р.Р., Калимолдаев М.Н. Разработка лингвистического процессора на казахском языке // Проблемы информатики. Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук. - Новосибирск, 2014. - №3. - С. 64-72.

Kalimoldayev M.,  Koibagarov K.,  Zharmagambetov A.,  Pak A.  The application of the connectionist method of semantic similarity for kazakh language // Electronics, Computer and Computation (ICECCO). – Almaty, 2015. (Scopus) (Электронный ресурс)

Kenshimov Ch., Amirgaliyev B., Kupgulova P. Pedestrian Detection Algorithm for Overlapping and Non overlapping Conditions  // XII- th International Conference on Electronics Computer and Computation,  ICECCO 2015. – Almaty,  2015. (Sсopus)

Kenshimov Ch., Amirgaliyev B., Kuatov K., Kairanbay M. License Plate Verification Method for Automatic License Plate Recognition Systems. // 12- th International Conference on Electronics Computer and Computation,  ICECCO. – Almaty, 2015. (Sсopus) (Электронный ресурс)

Amirgaliyev B., Kupagulova P., Kenshimov Ch. Pedestrian Detection Algorithm for Overlapping and Non-overlapping Conditions // 12th International Conference on Electronics, Computer and Computation ICECCO. – Almaty, 2015. (Scopus) (Электронный ресурс)

Amirgaliyev B., Kuatov K., Baibatyr Zh., Kenshimov Ch., Kairanbay M., Jantassov A. Statistical Inference in ALPR System. 9th IEEE International Conference // Application of Information and Communication technologies.- Almaty, 2015. (Scopus) (Электронный ресурс)

Калимолдаев М.Н, Амиргалиев Е.Н., Мамырбаев О.Ж., Мусабаев Р.Р. Метод разработки системы многомодального распознавания казахской речи // Тез. докл. Всероссийской конф. «Математические методы распознавания образов. ММРО-17». – М.-Калининград, 2015. –  С. 246.

Mussabayev R.R., Amirgaliyev Ye. N., Tairova A.T., Mussabayev T.R., Koibagarov K.Ch. The technology for the automatic formation of the personal digital voice pattern // 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies. – 2016. -P.422-426. (Thomson)

Mussabayev R.R., Kalimoldayev M.N., Amirgaliyev Ye.N., Mussabayev T.R. Automatic speech segmentation using throat-acoustic correlation coefficients // Open Engeenering. – 2016. –N.6. –P.335-346. (Scopus)